Search This Blog

YCMOU B.A Assignments Study Materials and Question Papers

IGNOU B.A Assignments Study Materials and Question Papers


B.A Assignments, Study Materials and Question Papers

Table of Content


Course Code Title of the Course
YEAR I
OPN 101 स्वयं अध्ययन कौशल्यांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम
MAR 102 मराठी भाषेचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम
HEN 101 हिंदी व इंग्रजी अधिष्ठान अभ्यासक्रम
GKN 101 सामान्य ज्ञान व सामाजिक जाणीव अधिष्ठान अभ्यासक्रम
SOC 101 सामाजिक शास्त्रांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम
HUM 101 मानवविद्यांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम
Year II
MAR 210 वाड्मय प्रकारांचा अभ्यास (कथा कादंबरी)
MAR 211 स्वान्त्र्योत्तर वाड्मयीन प्रवाह
MCS-220 हिंदी कथनपर साहित्य
ENG 214 How to Read A Short Story
MCSL-215 How to Read A Novel
PSY 216 मी आणि माझे वर्तन
PSY 217 बालसंगोपन व बालविकास
ECO 218 अंशलक्षी अर्थशास्त्र
ECO 219 समग्रलक्षी अर्थशास्त्र
HIS 220 आधुनिक भारताचा इतिहास
HIS 221 आधुनिक जगाचा इतिहास
YEAR III
MAR 250 वाड्मय प्रकार (काव्य व नाटक)
MAR 251 मध्ययुगीन वाड्मय प्रवाह
MAR 252 प्रबोधनपर साहित्य
MAR 253 बालसाहित्य
MAR 254 प्रसार माध्यमांसाठी लेखन कौशल्य
MAR 225 लोकवाड्मय
ENG 225 Indian Writing in English
ENG 226 Understanding Drama
ENG 227 Understanding Prose
ENG 227 Understanding Poetry
ENG 228 Understanding Poetry
ENG 229 Communication Skill in English
ENG 306 Structure of Modern English
HIN 260 कविता स्वरूप और विवेचन
HIN 261 साहित्य और समीक्षा
HIN 262 हिंदी में नवजागरण
HIN 263 हिंदी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन
HIN 264 प्रयोजन मूलक हिंदी
HIN 307 अनुवाद:स्वरूप और विवेचन
PSY 270 मानवी विनिमय व समायोजन
PSY 271 मी आणि माझे सामाजिक वर्तन
PSY 272 मानसिक स्वास्थ्य
PSY 273 व्यक्तिमत्व विकास
PSY 274 वैवाहिक समायोजन आणि मार्गदर्शन
PSY 308 प्रायोगिकी सिद्धांत : सांख्यिकीय व मानसशास्त्रीय प्रयोग
ECO 275 भारताचा आर्थिक विकास
ECO 276 सार्वजनिक वित्त व्यवहार
ECO 277 आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र
ECO 278 कृषी उद्योग व सेवाक्षेत्रांचे आर्थिक सिद्धांत
ECO 279 ग्राहक संरक्षण
ECO 309 ग्रामीण विकास
HIS 280 प्राचीन भारत प्रारंभ ते यादव काळ
HIS 281 मध्ययुगीन भारत
HIS 282 भारतीय स्त्री जीवनाची वाटचाल
HIS 283 सार्क देशांचा इतिहास
HIS 284 विविधतेतून एकता
HIS 310 आधुनिक महाराष्ट्रातील परिवर्तनाचा इतिहास
POL 286 राज्यशास्त्राचे स्वरूप
POL 287 राजकीय संरचना
POL 288 आधुनिक भारतातील राजकीय वारसा
POL 289 आंतरराष्ट्रीय संबंध व राजकारण
POL 290 पाश्चिमात्य राजकीय विचारप्रवाह
POL 311 लोकप्रशासन
SOC 291 पर्यावरण व समाज
SOC 292 ग्रामीण समाजशास्त्र
SOC 293 समाजशास्त्राचे अभिजात विचारवंत
SOC 294 औधोगिक समाजशाश्त्र
SOC 295 लोकसंख्या शिक्षण
SOC 312 वयोवर्धन प्रक्रिया

1 comment: