Search This Blog

YCMOU - B.A. First Year (OPN101) Question Paper 2021
YCMOU प्रश्नपत्रिका 2020- 2021 येथे सर्व UG/PG अभ्यासक्रमांसाठी online स्वरूपात उपलब्ध आहे. कोणताही पदवी अभ्यासक्रम करत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी या लेखात दिलेल्या माहितीवरून किंवा YCMOU डिजिटल युनिव्हर्सिटीच्या अधिकृत वेबसाइटवरून YCMOU गेल्या वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका download करू शकता किंवा बघू शकता.

जे उमेदवार YCMOU च्या टर्म परीक्षांना बसण्यास उत्सुक आहेत त्यांनी YCMOU प्रश्नपत्रिका pdf द्वारे परीक्षेसाठी सराव केल्याची खात्री करावी.

चांगले गुण मिळवण्यासाठी विहित अभ्यासक्रमानुसार तयारी करावी. परीक्षेच्या पेपरचे स्वरूप आणि स्तर पाहण्यासाठी, मागील वर्षाचे पेपर तपासण्याचा पर्याय प्रदान केला आहे.

जे विद्यार्थी आधीच कोणताही पदवी अभ्यासक्रम घेत आहेत त्यांनी अधिकृत वेबसाइटवरून YCMOU चे प्रश्नपत्रे तपासणे आवश्यक आहे. तसेच, विद्यार्थी YCMOU अर्ज, हॉल तिकीट, परीक्षेच्या तारखा, निकाल, अभ्यासक्रम इत्यादी तपासू शकतात.


Que 1
एखाद्या जिज्ञासू व्यक्तीचे काय?

A. राग

B. लोभ

C. आदर

D. प्रेम

Answer C. प्रेम

एखाद्या जिज्ञासू व्यक्तीचे काय? - आदर


Que 2
अभ्यास, व्यापार, उद्योग आणि व्यवसाय या क्षेत्रात काही लोक काय करू शकतात?

A. अभ्यास

B. सहवास

C. मूल्यांकन

D. निरीक्षण


Que 3
जेव्हा श्रोत्यांनी स्पिकरच्या भाषणाची तपशीलवार टीप केली असेल असे दिसते तेव्हा काय होते?

A. सुनावणी अवनत आहे

B. सुनावणी अपूर्ण आहे

C. सुनावणी उत्कृष्ठ आहे

D. सुनावणी पूर्ण आहे


Que 4
वाचन अधिक महत्त्वाचे का आहे?.

A. ऐकणे

B. आकलन

C. निरीक्षण

D. मनाचे


Que 5
तिच्या स्मरणात कायमचे काय राहील याचा बळावर योग्य माहिती प्राप्त करणे.

A. लेखन वाचन

B. ऐकणे वाचणे

C. ऐकणे कौशल्य

D. लेखन ऐकणे


Que 6
सुनावणी तोटा कसा होईल?

A. अनैसर्गिक

B. नैसर्गिक

C. कृत्रिम

D. यापैकी काहीही नाही


Que 7
जेव्हा वक्त्यांचे भाषण नित्कृष्ट असते तेव्हा ऐकणे प्रभावी कसे करावे.

A. सुलभ

B. कठोर

C. सोयीस्कर

D. यापैकी काहीही नाही


Que 8
काळजी आणि एकाग्रतेने काय केले जाते?

A. संभाषण

B. निरीक्षण

C. भाषण

D. यापैकी काहीही नाही


Que 9
इंद्रियांची क्षमता कशी असते?

A. विकसित

B. अविकसित

B. विकसनशील

B. यापैकी काहीही नाही


Que 10
गोष्टींबद्दल उत्सुकता शमविण्यासाठी मुले काय वापरतात?

A. श्रवण

B. निरीक्षण

C. अवयव

D. इंद्रिय


Que 11
दंत टाळ्यांचे प्रकार काय आहेत?

A. श्रवणविषयक

B. आकलन

C. उच्चारण

D. वाचन


Que 12
संभाषण किंवा वक्तृत्व शक्य होण्यासाठी वक्ता आणि ऐकणाऱ्यांना कशाचे भान असते.

A. विशिष्ट वक्ते

B. एक सामायिक भाषा

C. सुशिक्षित श्रोत

D. सुशिक्षित वक्ता


Que 13
दुसऱ्या व्यक्तिसमोर अनौपचारिक आणि वैयक्तिकरीत्या बोलण्याचा अर्थ काय आहे?

A. संवाद

B. बोलणारे

C. भाषण

D. संभाषण


Que 14
प्रारंभ करण्याचा उत्तम मार्ग कोणता आहे?

A. ऐकत

B. भाषण

C. लिहिणे

D. वाचन


Que 15
निरीक्षणाकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी आपण करू शकतो

A. अंतर्गत अर्थ

B. बाह्य अर्थ

C. वाचन

D. अभ्यासाचे


Que 16
पत्राच्या विशिष्ट वळणावरून पत्र पटकन ओळखण्याचा अर्थ काय?

A. अक्षरे

B. आकलन

C. मूल्यांकन लेखन

D. Assessment


Que 17
त्याला असे काय म्हणतात की, आपण एका दृष्टिक्षेपात इतका मजकूर वाचू शकतो?

A. निरीक्षण

B. श्रवणविषयक

C. व्याप्ती

D. वाचणे


Que 18
स्वीकृत फोकस वर्गीकरण निष्कर्ष या क्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काय होते.

A. अभ्यास

B. श्रवण

C. तपासणी

D. शिक्षण


Que 19
निरीक्षण करण्याचे काय फायदे आहेत?

A. विसंगती

B. परस्परसंबंध

C. फायदे

D. यांपैकी काहीही नाही


Que 20
आदर, भक्ती, प्रेम आणि द्वेष काय दर्शविते?

A. व्याकरण

B. भाषा

C. ईश्वराने

C. पैसा

D. यापैकी नाही


Que 21
जोपर्यंत महाराष्ट्राची लढाऊ भावना अखंड आहे तोपर्यंत नाटक कसे असेल.

A. ते अर्धवट राहील

B. ते संपेल

C. लोक त्याचे कौतुक करतील

D. ते अजरामर राहतील

Answer: D वेगवेगळा

एकाच शब्दाला वेगवेगळ्या क्षेत्रात वेगवेगळा अर्थ असू शकतो.


Que 22
राजकीय नेत्यांच्या जाहीर सभेत भाषणे व बंद सभागृहातील भाषणे यांच्या शैलीमध्ये ____ असते.

A. सारखेपणा

B. अंतर

C. तोचतोचपणा

D. लांब


Que 23
धर्मनिष्ठा आणि विज्ञाननिष्ठा या शब्दांच्या जोडीत परस्पर विरोध नसून ज्ञान व्यवहारातील त्या अन्यायपुरक संज्ञा आहेत असे कोणी म्हटले आहे.

A. डॉ. आपटे

B. डॉ. ठाकरे

C. डॉ. कदम/p>

D. डॉ. कऱ्हाडे


Que 24
मला खूप तहान लागल्यामुळे मी तांब्याभर ____ पिऊन गेलो.

A. पाणी

B. ताक

C. दूध

D. सरबत


Que 25
एके काळी राजकारणात _____ भाषणे केली जात.

A. स्वार्थी

B. पल्लेदार

C. लांबलचक

D. छोटी


Que 26
____ हा स्वकेंद्रित असा आत्मविष्कारात्मक वाडमय प्रकार आहे.

A. इ मेल

B. मेसेज

C. पत्र

D. व्हॉट्सअँप


Que 27
साने गुरुजींचं वाडमय वाचलं की काळीज ____ आणि डोळ्यात पाणी येते.

A. कळवळते

B. विरघळते

C. दुखते

D. त्रास होतो


Que 28
____ हे भाषिक कौशल्य आहे.

A. वैचारिक लेखन

B. बौद्धिक

C. लेखन

D. म्हणी


Que 29
रोजनिशी किंवा दैनंदिनी हा आत्मकथनाशी मिळता जुळता ____ गद्य साहित्य प्रकार आहे.

A. स्फुट

B. काव्य

C. साहित्य

D. लोककथा


Que 30
____ यांनी गाडगेबाबांच्या जीवनावर कादंबरी लिहिली.

A. भाऊ जोशी

B. गो. नी. दोडेकर

C. प्र. के. अत्रे

D. चाफेकर


Que 31
____ म्हणून येरवाड्याच्या तुरुंगाचा एक भाग आहे.

A. पंढरी

B. देवुळ

C. अंधारी

D. यापैकी नाही


Que 32
_____ हीच महाराष्ट्राची खूप मोठी दौलत आहे. असे प्र. के. अत्रे म्हणतात.

A. साने गुरुजी

B. यशवंतराव चव्हाण

C. आशिक चव्हाण

D. यशवंतराव चव्हाण


Que 33
वैचारिक निबंध हा ____ लिहिलेला निबंध असतो.

A. विचाराने

B. कल्पना

C. गांभीर्यपूर्ण

D. सृजनतेने


Que 34
पत्र हे केवळ अभिप्राय दुसर्यापर्यंत पोहोचविणारे ____ संदेशवाहक नसते.

A. रुक्ष

B. आवडणारे

B. सोपे

B. क्लिष्ट


Que 35
अग्रलेख हा ____ शब्दमर्यादेत लिहिलेला असतो.

A. कमी

B. विशिष्ठ

C. जास्त

D. यापैकी नाही


Que 36
____ हे आधुनिक राष्ट्रीय संत म्हणून ओळखले जातात.

A. संत ज्ञानेश्वर महाराज

B. श्री संत गाडगे महाराज

C. संत कबीर

D. महात्मा गांधी


Que 37
देवळाच्या बाहेर मरणाच्या दाराशी बसलेला पांडुरंग कोण?.

A. डॉ. अब्दुल कलाम

B. यशवंतराव चव्हाण

C. आशिक चव्हाण

D. साने गुरुजी


Que 38
साहित्य ह्या शब्दाचा अर्थ _____ निगडित आहे.

A. स्व: तत्वाशी

B. भाषा तत्वाशी

C. सहित तत्वाशी

D. यापैकी नाही


Que 39
_____ हे सामाजिक विनिमयाचे साधन आहे.

A. पैसा

B. निवारा

C. भाषा

D. घर


Que 40
अर्थयुक्त आणि क्रमयुक्त धवनिसमुह म्हणजे _____.

A. शब्द

B. क्रियापद

C. लेखन

D. आशयशब्द


Que 41
क्रियापदाचे किती प्रकार आहेत?

A. आठ

B. सात

C. नऊ

D. सहा


Que 42
दोन नामे, वाक्ये किंवा एकवर्गीय शब्द जोडणाऱ्या शब्दाला ___ अव्यय म्हणतात.

A. शब्दयोगी

B. केवलप्रयोगी

C. उभयान्वयी

D. प्रत्यय


Que 43
वर, खाली, जवळ, शिवाय, मुळे ही कसली उदाहरणे आहेत?

A. शब्दयोगी

B. केवलप्रयोगी

C. उभयान्वयी

D. प्रत्यय


Que 44
____ हा भाषेतला अर्थपूर्ण घटक असतो.

A. शब्दसंग्रह

B. वाक्य

B. कविता

B. गद्य


Que 45
वाक्यरचनेचे किती प्रकार पडतात?

A. दोन

B. तीन

C. चार

D. पाच


Que 46
दोन नामे वाक्ये किंवा एकवर्गीय शब्द जोडणाऱ्या शब्दाला ____ अव्यय म्हणतात.

A. विशेषण

B. सर्वनाम

C. क्रियापद

D. क्रियाविशेषण


Que 47
ललित ह्या शब्दाचा अर्थ असा असा आहे.

A. रहस्य

B. काम

C. आवड

D. सौंदर्य


Que 48
बोलणाऱ्याच्या हेतूनुसार आणि संदर्भानुसार शब्दाला ____ प्राप्त होतो .

A. वाक्य

B. शब्द संग्रह

C. कविता

D. अर्थ


Que 49
क्रियेबद्दल अधिक माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला ____ म्हणतात.

A. विशेषण

B. सर्वनाम

C. क्रियापद

D. क्रियाविशेषण


Que 50
ध्वनिरुप संघटित शब्दांमागील ____तून अर्थ निष्पन्न होतो.

A. ध्वनिरुप

B. संकेत

C. कविता

D. अर्थ


No comments:

Post a Comment