Search This Blog

Marathi Solved Assigments

Marathi Solved Assignments

Marathi Solved Assignments


Featured post

Question

आशा मुंडले यांच्या निबंधातील लेखातील दिसणारी स्त्री याविषयी सविस्तर विवेचन करा.

Read Answer


Featured Post

Question

पत्रामधून लेखकाचे व्यक्तिमत्व , स्वभाव , त्याची विचारपद्धती यांचे दर्शन होते' हे विधान सानेगुरुजीच्या सुंदर पत्रांमधील लेखावरून स्पष्ट करा.

Read Answer


Featured Post

Question

स्वल्पविरामचिन्ह घालण्याचे नियम सोदाहरण स्पष्ट करा.

Read Answer

No comments:

Post a Comment